menu

Basisonderwijs

Technisch onderwijs voor basisscholen

Kinderen inspireren met technische uitdagingen, dat doe we in De Ontdekhal. Bekijk hier wat we doen voor PO, welk aanbod we hebben en wat je kan verwachten van een dag in De Ontdekhal!

Voor leraren in het basisonderwijs is het mogelijk hun technisch onderwijs bij ons af te nemen met workshops en activiteiten die vallen onder verschillende SLO-kerndoelen, dit zijn:

Kerndoel 42
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kom met je klas op bezoek in De Ontdekhal!

Na het beleven van een spannende speelfilm ga je onder begeleiding zelf uitvindingen bouwen binnen de beleving van de film! Je blijft als groep bij elkaar en krijgt een of meer vaste avonturenbegeleiders van De Ontdekhal. Een bezoek aan De Ontdekhal is uit te breiden met een uitgebreid lesprogramma voor in de schoolklas.

Hoe ziet een bezoek aan de ontdekhal eruit?

Een bezoek aan de Ontdekhal duurt gemiddel 2,5 tot 4 uur. Het tijdspad is afhankelijk van de hoeveelheid en het type workshop wat u bij ons wilt afnemen. Al onze programma’s hebben eenzelfde opbouw, weergegeven in de afbeelding hieronder:

 

Kosten

De kosten voor een schoolbezoek vind je op onze tarievenpagina.

Ons aanbod per leerjaar

Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn deze avonturen beschikbaar:

Aanvullende informatie

Begeleiders (minimaal 1 op 15 kinderen) mogen bij een excursie gratis mee. Van hen wordt een actieve rol verwacht, zodat het nog leuker wordt voor de leerlingen! Er is gratis koffie, thee en water voor jullie begeleiders.

Bij een excursie is het niet mogelijk om verschillende uitvindersavonturen voor verschillende (leeftijds)groepen tegelijkertijd uit te voeren.

Optioneel kun je voorafgaand of na je bezoek het Uitvinders lesprogramma op school uitvoeren (maar ook zonder dat programma is jullie bezoek een fantastische en leerzame beleving).

In de klas

Aanvraagformulier schoolbezoek

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.