menu

Werken aan je 21st Century Skills

21st century skills

Zijn jullie als team ook bezig met 21e eeuwse vaardigheden? Bij SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) zijn ze onderdeel van het ‘curriculum van de toekomst’.

Maar waarom wachten op de toekomst? De toekomst wacht zelf ook niet. Wij zijn daarom erg blij met alle scholen die meedoen met onze lesprogramma’s. Want die scholen geven nu al concreet handen en voeten aan 21st century skills.

 

We nemen de belangrijkste eruit

Kritisch/creatief denken/probleem oplossen: de verhalen van de uitvinders bevatten maatschappelijke thema’s om kritisch op te reflecteren en leerlingen worden met open opdrachten uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken binnen de context van het avontuur en impiciet de maatschappelijke thema’s.

ICT/informatie vaardigheden/mediawijsheid: de lesprogramma’s worden ondersteund met online video’s, leerlingen gaan op zoek naar kennis via media en presenteren hun uitvindingen online.

Communiceren: de lesprogramma’s werken met werkbladen, die leerlingen zelf moeten (begrijpend) lezen. Hun ontwerpen en ideeën presenteren ze door middel van beeld en tekst.

Samenwerken/sociale & culturele vaardigheden: bij de (open) opdrachten werken de leerlingen samen in kleine teams, waarbij de rolverdeling onderling moet worden afgestemd en waarbij samen de creatieve uitwerking van de opdracht moet worden gepresenteerd. Bij het werven van stemmen voor online inzendingen wordt bovendien ondernemerschap gestimuleerd.

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.