menu

Effectmeting beeldvorming techniek

Effectmeting beeldvorming techniek

In opdracht van Tune Techniek is een effectmeting gedaan bij leerlingen die deelnamen aan De Uitvinders. Dit zijn de resultaten (PDF)

Kinderen die hebben deelgenomen aan het project hebben een breder beeld van techniek dan de kinderen die niet hebben deelgenomen. Ze denken bij techniek niet meer alleen aan machines en computers, maar ook aan het zoeken naar oplossingen en het bedenken van nieuwe ideeën.

Meisjes houden er na deelname aan het onderzochte programma minder stereotype denkbeelden op na. Ze vinden na deelname vaker dat techniek ook iets voor meisjes is. Jongens die hebben meegedaan vinden vaker dat wetenschap ook wel iets voor meisjes is (meisjes vonden zelf dat eerder ook al).

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.