menu

Kerndoelen Primair Onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs

De Uitvinders draagt bij aan realisatie van de volgende kerndoelen voor het Primair Onderwijs.

4 – De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

33 – De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten.

35 – De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht.

39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

42 – De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen.

44 – De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

45 – De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

54 – De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Download kerndoelenboekje

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.