menu

Alles wat je wilt weten

Hieronder is meer specifieke informatie verzameld uit documenten van de Gemeente Hilversum. Door erop te klikken klapt de informatie open.

Wil je nóg meer weten dan kun je de complete structuurvisie die de Gemeente Hilversum gemaakt heeft hier downloaden. Het is een groot document met moeilijkere tekst. Het is dus niet gek als je niet alles begrijpt. Je vindt er ook nog wat meer foto’s en afbeeldingen.

Tijdens het online spreekuur zijn er vanuit leerlingen vragen ingestuurd en gesteld. De vragen en antwoorden kun je hier bekijken/downloaden. De gemeente gaf ook een handige tool, de AHN Viewer. Daarmee kun je de hoogte van elke vierkante meter in Nederland opzoeken. Dit kan weleens van pas komen bij jouw ideeën voor het watermanagement in Bruisend Hart.

 

Buurtbewoners genieten van een kop koffie voor het café. Kinderen spelen op het plein, hun ouders kletsen met elkaar op een bankje onder de boom. Treinreizigers wandelen over het plein van en naar het station. ‘s Middags bezoeken mensen de broodjeszaak op de hoek voor de lunch. Ondertussen fietsen mensen onder de tunnel door, naar het centrum of juist richting de buurt. In de hoek, tussen de bomen, is een groepje mensen aan het sporten. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Dit is een plek waar oud en jong elkaar ontmoet. Waar nieuwe en bestaande bewoners elkaar leren kennen.

Het plein is ruim, licht en groen. De gebouwen hebben groene daken en binnentuinen. Op diverse plekken zorgen bomen op warme dagen voor schaduw en wanneer het regent bieden ze juist een schuilplaats. De waterpartij op het plein zorgt voor levendigheid en verkoeling. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Dankzij de groene inrichting van het plein zijn zij steeds vaker in deze omgeving te vinden.

Winkeltjes, horeca en maatschappelijke voorzieningen op de begane grond van de nieuwe gebouwen – afgewisseld met woningen – zorgen voor levendigheid in deze omgeving.

De nieuwe gebouwen vormen ook de entree van het station en de ingang van de fiets- en voetgangerstunnel. Net als bij de centrumkant van het station is de route groen en veilig voor fietsers en voetgangers. Geparkeerde auto’s zijn op en rond het plein niet te zien. De auto’s die er zijn, vinden een plekje in een parkeergarage.

Als de avond valt, gaat de verlichting in de gebouwen en woningen aan. De lichtjes maken dat het plein er ook in de avonduren gezellig uitziet. De fietsers, ov-reizigers en mensen die ’s avonds nog een wandelingetje door Bruisend Hart maken, voelen zich hier prettig en veilig.

Het huidige Oosterspoorplein refereert aan het historische spoorverleden, maar is voor veel bezoekers niet herkenbaar en doet in zijn huidige vorm geen recht aan het gebruik.
In de toekomst komt de historische bebouwing weer prominent aan het plein te liggen. In de nadere uitwerking is het, net als voor de gebouwen, wenselijk om te verkennen of het een meerwaarde heeft om historische industriële en/of spoorelementen een plek te geven in de inrichting van de openbare ruimte.

 

Bekijk hier een vlog over watermanagement in de Gemeente Hilversum.

Uit het gemeentelijk watermanagementplan:

“De minimale ontwerpeis voor inrichting van de openbare ruimte is dat er geen schade door hemelwateroverlast (water in gebouwen) vanuit openbare ruimte mag ontstaan bij een neerslag van 70 mm in 1 uur. Van deze 70 mm neerslag in 1 uur zal de eerste 30 mm op alle verhard oppervlak via het riool worden afgevoerd en zal de eerste 30 mm op onverhard oppervlak veelal niet tot afvoer komen. De meerdere neerslag, 40 mm in 1 uur op alle oppervlak, zal tijdelijk in de openbare ruimte moeten worden geborgen, op locaties waar dat geen schade en bij voorkeur ook beperkte hinder geeft (in woonstraten, in verlaagd groen en onder pleinen en parkeerterreinen).

Op de kaart is aangegeven waar bij hevige neerslag de ernst van de optredende wateroverlast groot, middelgroot of klein is, en waar op meerdere wegen een verhoogde kans op water op straat is. Op deze locaties moeten alle mogelijkheden in de openbare ruimte worden benut om aanvullende waterberging te realiseren, bovenop de ontwerpeis.”

Bruisend hart ligt precies in het rode gebied.

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.