menu

Alles wat je wilt weten

Over Solar Partners

SolarPartners is specialist op het gebied van zakelijke zonne-energie. Ze bedenken en bouwen oplossingen voor installaties van 50 tot maar liefst 5.000 zonnepanelen.

De afgelopen jaren zijn ook solar carports een belangrijk onderdeel geworden van de activiteiten. De stap naar fietsenstallingen lijkt een hele logische dus!

 

Zonnestroom

Je ziet ze overal: zonnepanelen. De zon is de enige energiebron van onze planeet. Andere energiebronnen (zoals ook wind en fossiele brandstoffen) zouden niet bestaan als de zonnestraling en warmte er niet zou zijn. Zonnepanelen (de officiële naam is PV panelen, dat staat voor ‘Photo Voltaic’ panelen) zijn panelen die worden gebruikt om door middel van zonlicht elektrische stroom op te wekken. een hele directe manier van energie opwekken. Maar de zon moet er wel voor schijnen! Dat is niet altijd en overal het geval natuurlijk en we hebben daar ook geen invloed op helaas.

 

Energieoverschot

Zie je wel eens windmolens stilstaan? Het is goed mogelijk dat er op dat moment een overschot aan energie is. Dat heeft te maken met pieken en dalen in het gebruik van energie. Doordat grote energiecentrales niet zo gemakkelijk en snel kunnen veranderen van opwekcapaciteit worden dan juist windmolens en ook zonnepanelen uitgeschakeld.

Bijvoorbeeld: Is er energie teveel? Dan wordt daar van blokken een gigantische toren mee gebouwd. Is er weer energie te weinig? Dan worden de toren weer kleiner gemaakt. Het gewicht van de dalende blokken wekken dan weer energie op.

 

Energieopslag

Het is eigenlijk jammer dat we soms veel energie moeten opwekken (dat kost geld, en bij niet duurzame bronnen heeft het ook invloed op het milieu en het klimaat) terwijl we op andere tijden juist energie overhebben. Het zou enorm helpen als we in tijden van energie-overschot de overtollige energie kunnen bewaren. Dan kunnen we de opgeslagen energie gebruiken zodra er juist een tekort is aan energie. Denk aan elektrische auto’s. Overdag zou je deze kunnen opladen met zonne-energie, maar juist dan rijden ze op de weg. ’s nachts worden ze opgeladen, maar dan schijnt de zon niet en ook de wind is ’s nachts vaak afwezig. Er zijn gelukkig wel oplossingen om energie op te slaan. Op het word wide web vind je ze vast. Hopelijk inspireren ze je voor jouw ideeën voor de Sunny Bike Storage!

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.