menu

Portaal – Duurzaam Onderweg

Stel je eens voor: in een flat wonen 180 huishoudens. Als die 180 auto’s zouden hebben dan past dat gewoon echt niet in de wijk. Zoveel auto’s heeft ook gevolgen voor de uitstoot van CO2 en de veiligheid in de wijk. Ook moet er met de toegangswegen naar de flat rekening gehouden worden met al die grote, brede auto’s. De ruimte wordt steeds schaarser in de stad. Dit kan allemaal beter!

Portaal daagt jou uit om mee te denken over duurzame oplossingen voor de mobiliteit van de flatbewoners. Hoe kunnen bewoners zich makkelijk verplaatsen, gebeuren er minder ongelukken, wordt er minder energie verbruikt en verandert de wijk niet in één grote parkeerplaats?

Deze Invented by All opdracht is onderdeel van het project Techniek Experience Center Utrecht en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling van de Europese Unie, een bijdrage van de Gemeente Utrecht en partners uit het bedrijfsleven.

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.