menu

Ontdekhal in utrecht

Stichting TEC Utrecht creëert een plek waar jeugd en jongeren worden geïnspireerd om te bouwen aan de toekomst. Een leuke en inspirerende speel-werkplaats en educatief programma waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met de bouwers van morgen. In De Ontdekhal van TEC Utrecht laten we jong en oud ervaren hoe we met innovatie en creativiteit oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Een plek en programma waarmee we letterlijk en figuurlijk bouwen aan de toekomst.

De hoofddoelstelling van Stichting TEC Utrecht is het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt door de instroom van technisch geschoold personeel te vergroten. Dit doen we door kinderen en jongeren te inspireren en hun talenten op het gebied van creativiteit en techniek te laten ontdekken en door hen en hun sociale omgeving een beeld te geven van de belangrijke rol van techniek en innovatie in onze samenleving. We gebruiken daarbij de cyclus van inspireren – onderzoeken – ontwerpen – creëren – presenteren – inspireren.

Wilt u met uw organisatie bijdragen aan deze doelstellingen? Neem dan contact op of kijk naar de sponsormogelijkheden.

Sponsoren van De Ontdekhal

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.